alquiler de vivienda

(EFE). La Conselleria d’Habitatge ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) les bases que regulen les ajudes de lloguer per a 2017 que afavoreixen l’accés a l’habitatge, contemplat en la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, d’aquestes ajudes, contemplades dins del Pla Estatal d’Habitatge, es beneficien totes aquelles persones que complisquen els requisits de límit de lloguer i d’ingressos, que no podran ser superiors a tres vegades el IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Les subvencions poden arribar fins a un 40 % del preu del lloguer amb un màxim de 2.400 euros anuals i, per primera vegada, enguany la Generalitat realitzarà una aportació addicional d’un 10 %, fins a un màxim de 3.000 euros, per a aquelles persones amb especial vulnerabilitat.

Se subvencionaran tots les factures de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017.

Segons ha explicat la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, la convocatòria d’aquestes ajudes s’ha pogut avançar al mes d’abril “gràcies a la previsió pressupostària de la Generalitat, ja que enguany és de pròrroga i el Ministeri va molt lent en els terminis per a signar els convenis”.

Per açò, des de la Generalitat “es va fer una previsió en els Pressupostos de 2017 per a no haver de dependre de la signatura amb el Ministeri de Foment i poder avançar la convocatòria d’aquestes ajudes”.

La fórmula adoptada, en pressupostar tant la part del Ministeri (8 milions d’euros) com la de la Generalitat (587.850 euros), permet avançar la convocatòria i posteriorment, a través de la signatura del conveni, el Govern central transferirà la seua part a la Generalitat.

La Conselleria d’Habitatge ha augmentat la partida econòmica per a aquestes ajudes que ascendirà a un total 8,5 milions enfront dels 7,9 de l’any passat.

La directora general ha recordat que també “s’han ampliat els grups prioritaris i flexibilitzat les ajudes perquè arriben a més persones”.

A més de les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, també tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència masclista, els joves **extutelados i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

Enguany també s’han adaptat les ajudes a la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i, d’aquesta manera, tindran prioritat aquelles persones que estiguen en el Registre de Demandants d’Habitatge contemplat en la llei.

A més d’aquesta millora, la Conselleria també manté l’extensió a la resta de municipis que quedaven limitats per l’anterior govern i d’aquesta manera poden optar a aquestes ajudes els ciutadans de tots els municipis de la Comunitat Valenciana al marge del nombre d’habitants que tinga la localitat on visquen.

Així mateix, segons ha explicat Torró, enguany, també com a novetat, la tramitació de les ajudes es realitzarà de forma telemàtica, la qual cosa suposarà “més comoditat per als sol·licitants i major celeritat en la tramitació”.

Els interessats disposen de tota la informació que necessiten en la pàgina web de la Coselleria d’Habitatge i en el telèfon 012.

El termini de sol·licitud serà de dos mesos a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV que es realitzarà la setmana que ve.

SHARE